تاریخ 1397/01/04 زمان 12:34:30 بازدید 388
تقدير از مدير پرستاري بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

سازمان نظام پرستاري كل كشورمدير پرستاري بيمارستان كيش را مورد تقدير قرار داد {جهت مشاهده متن خبر لطفا كليك كنيد}

سازمان نظام پرستاري كل كشورمدير پرستاري بيمارستان كيش را مورد تقدير قرار داد
به گزارش روابط عمومي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش مدير سازمان نظام پرستاري كل كشور طي نامه اي از همكاري هاي فيمابين سيستم پرستاري بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي جزيره كيش و آن سازمان تقدير و تشكر كرد.
بنا بر اين گزارش دكتر ايمان الوندي مدير پرستاري بيمارستان كيش بواسطه همكاري هاي همه جانبه و هماهنگي هاي بعمل آمده در مديريت پرستاري بيمارستان و واحد آموزش سازمان نظام پرستاري و برگزاري دوره هاي مختلف بازآموزي و ارائه گزارشات منظم به آن نهاد مورد تقدير قرار گرفت.
شايان ذكر است محمد شريفي مقدم قايم مقام سازمان نظام پرستاري كل كشور برنامه هاي عملياتي  پيشنهادي مديريت پرستاري بيمارستان كيش، در جهت ارتقا و بهبود كيفيت خدمات پرستاري بيمارستاني را دليل اين تقدير خواند و جهت همكاري هرچه بيشتر با سيستم پرستاري در كيش ابراز اميدواري كرد.
گفتني است دوره هاي مداوم آموزش ضمن خدمت زير نظر سازمان نظام پرستاري كل كشور چنديست در كيش برگزار مي گردد.