تاریخ 1397/03/02 زمان 16:41:52 بازدید 162
انتصاب معاون فني و معاون اجرايي بيمارستان كيش

در پي تغييرات چارت سازماني طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمد امين افراسيابي به عنوان معاون فني و آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش منصوب شدند.{جهت مشاهده متن خبر لطفا كليك كنيد}

در پي تغييرات چارت سازماني طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمد امين افراسيابي به عنوان معاون فني و آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي بهبود خدمات درماني به مراجعه كنندگان و رسيدگي هرچه بيشتر به شرايط گيرندگان خدمات درماني ، تغييرات نهايي در چارت سازماني بيمارستان به تصويب رسيد و به دنبال آن طي احكام جداگانه اي آقاي دكتر محمدامين افراسيابي بعنوان معاون فني و همينطور آقاي امير اميركياني به عنوان معاون اجرايي در چارت جديد منصوب شدند.

گفته مي شود بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با 65 تخت بستري تنها مركز تخصصي درماني در اين جزيره مي باشد و زير نظر هيأت امنا اداره مي شود.

ارتباط با ما

آدرس : جزيره كيش ، ميدان هرمز ، بلوار حريره ، خيابان ابن سينا

تلفن : 10-44459400 076

فاکس : 44459409 076

کد پستی : 85415 - 79416

ایمیل : info@Kishhospitalfz.com