تاریخ 1395/02/20 زمان 10:14:11 بازدید 1469
كميته ترويج شير مادر

دكتر سيمين شرفي  - رييس بيمارستان - دكتر مهران روشن -  دكترمحمد جواد  محمدي  -  دكتر فروغ غياث آبادي مهدي نواب-  ايمان الوندي- عالم   ايماني- فاطمه مهربد  - مريم نوراله دوست مرجان ملك محمدي پريسا پرويزي- طاهره محمد غريب (دبير )

'
ارتباط با ما

آدرس : جزيره كيش ، ميدان هرمز ، بلوار حريره ، خيابان ابن سينا

تلفن : 10-44459400 076

فاکس : 44459409 076

کد پستی : 85415 - 79416

ایمیل : info@Kishhospitalfz.com