پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دکتر زهرا رنجبر زیدآبادی گروه پزشكی : گوش، حلق و بینی


فلوشیپ جراحی بینی و سینوس (رینولوژی)، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

دكتر نوید دقیقی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد. دارای بورد تخصصی تصویربرداری. پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دکتر اصغر بذرافشان گروه پزشكی : خون و سرطان(هماتولوژی و اونکولوژی) اطفال


فوق تخصص خون و سرطان(هماتولوژی و اونکولوژی) اطفال. متخصص کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز. عضو انجمن جهانی هموستاز و ترومبوز. عضو انجمن هماتولوژی اروپا. عضو انجمن خون و سرطان کودکان ایران

دكتر فرناز اكبری گروه پزشكی : داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)


متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)، دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشكی تهران. عضو انجمن تخصصی مغز و اعصاب ایران

دكتر احمدرضا خلیلیان گروه پزشكی : چشم پزشكی


فوق تخصص جراحی قرنیه و متخصص چشم پزشكی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. دارای بورد تخصصی. عضو انجمن جراحان کاتاراکت و عیوب انکساری اروپا (ESCRS)، انجمن جراحان چشم آمریکا (ASCRS)، کنسول بین المللی چشم پزشکی (ICO) و انجمن چشم پزشکی ایران.

دكتر محمدرضا محمدحسنی گروه پزشكی : قلب و عروق


فوق تخصص قلب و عروق، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران. متخصص داخلی،‌ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشگی ایران. دارای بورد تخصصی قلب و عروق. پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر محمد جعفری گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد و متخصص بیماریهای داخلی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، فلوشیپ اندوسونوگرافی، فلوشیپ ERCP

دکتر زهرا زلف خانی گروه پزشكی : گوش، حلق و بینی


متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران - پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران - عضو انجمن گوش،‌ حلق و بینی ایران - عضو انجمن راینولوژی و جراحی پلاستیك بینی ایران - گواهینامه جراحی آندوسكوپیك سینوس - گواهینامه تخصصی مراقبت از پوست، فیلر تخصصی و بوتاكس

دكتر اكبر احمدی گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم اطفال


فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان(اندوکرینولوژی) از استرالیا. متخصص بیماریهای کودکان. استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دكتر بهرام سیفی زارعی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد بزرگسالان،‌ فارغ التحصیل دانشگاه بقیه الله تهران - فلوشیپ آندوسونوگرافی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - متخصص بیماریهای داخلی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی بابل - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان