دريافت كد آموزش مداوم(IRCME) توسط بيمارستان كيش

  • 1401/08/25
  • 20:16:57
  • 996

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش، اين مركز درماني به عنوان اولين مركز درماني غير دانشگاهي در كشور موفق به دريافت كد آموزش مداوم ( IRCME) از معاونت آموزشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ايران شد.

اختصاص كد آموزش مداوم به بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش با حضور اساتيد برتر در رشته هاي مختلف پزشكي و برگزاري سمينارها و كنگره هاي پزشكي موجب رونق گردشگردي جزيره و ارتقاء سطح علمي حوزه سلامت در منطقه جنوب كشور و كشورهاي حاشيه خليج فارس مي شود.

از اهداف و مزاياي اخذ كد آموزش مداوم مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1-حضور اساتيد برتر حوزه هاي مختلف پزشكي در جزيره كيش و ارتقاء سطح سلامت كيشوندان و گردشگران

2-امكان برگزاري كنگره هاي ملي و بين المللي در جزيره كيش با توجه به امكانات موجود

3- رونق گردشگري آموزش در جزيره كيش

4-امكان خدمت رساني مطلوب به ساكنين جزيره كيش از طريق حضور پزشكان برند در كنگره ها و سمينارها

5- تخصيص امتياز بازآموزي به شركت كنندگان

 لينك مشاهده مراكز آموزش مداوم كل كشور:https://ircme.ir/App_Web/(Guest)/CMS/Static/Centers.aspx?CenterID=2