اهدا گل و عرض خداقوت از طرف وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  • 1401/11/11
  • 08:36:54
  • 1077

به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش دکتر عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به همراه جمعی از مدیران ارشد پرستاری از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کرد.

عبادی به کلیه پرسنل به ویژه پرستاران بیمارستان سلام وزیر محترم بهداشت را رساند و با اهدا گل از زحمات آن ها قدردانی و تشکر کرد .