ارائه خدمتی نوین در واحد تصویربرداری بیمارستان کیش

  • 1401/12/01
  • 12:18:43
  • 384

به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش زین پس نتیجه کلیه خدمات ارائه شده در واحد تصویربرداری این مرکز به صورت لینک برای گیرنده خدمت ، بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای پیامک خواهد شد و مراجعین گرامی نیاز به دریافت لوح فشرده و یا کلیشه کاغذی جهت ارائه به پزشک مربوطه خود در دیگر مراکز درمانی سطح کشور نخواهند داشت . 
 

آخرین خبرهای بیمارستان

بهره برداری از طرح توسعه فضای اداری بیمارستان کیش 1402/03/04
راه اندازی دستگاه تصویر برداری C-ARM اتاق عمل بیمارستان کیش 1402/03/04
بازدید پروفسور ناصر سیم فروش از بیمارستان کیش 1402/02/29
تقدیر و تشكر از پرسنل اسناد و مدارك پزشكی 1402/02/20
تقدیر و تشکر از ماماهای بیمارستان کیش 1402/02/19
ارائه خدمتی نوین در داروخانه بیمارستان کیش 1402/02/19
استقرار پایگاه سیار سلامت بیمارستان کیش به مناسبت هفته سلامت 1402/02/13
تقدیر و تشکر از پرسنل واحد خدمات بیمارستان کیش به مناسبت روز جهانی کار و کارگر 1402/02/13
تقدیر و تشکر معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از کادر درمان به مناسبت هفته سلامت 1402/02/13
بازدید دبیر کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیسیون جوانی جمعیت از بیمارستان كیش 1402/02/10