اجرای طرح مانور عملیات بحران

  • 1401/12/08
  • 10:58:29
  • 634
دکتر کامران فردوسی با حضور در این طرح و طی مصاحبه ای بر لزوم وجود اورژانس هوایی در جزیره کیش تاکید کرد و این امر را در راستای ارائه خدمات شایسته و نجات بیمارانی که امکان ادامه درمان به دلیل نبود برخی امکانات و تجهیزات در جزیره را ندارند ضروری دانست . 
 طبق پروتکل ها مواردی همچون مادران باردار پرخطر ، سکته های قلبی و به طور کلی بیمارانی که نیاز به درمان اورژانسی دارند و امکان درمان در محل برای آن ها میسر نمی باشد با اورژانس هوایی به نزدیکترین مرکز درمانی مجهز اعزام می شوند . 
در حال حاضر در استان هرمزگان تنها یک واحد اورژانس هوایی به مرکزیت بندرعباس وجود دارد که سطح کل استان را پوشش می دهد .