انتصاب آقای دکتر سیدعلی هاشمی به عنوان معاون درمان بیمارستان کیش

  • 1402/07/05
  • 15:11:00
  • 782

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کیش؛ دکتر امید براتی ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر مهران روشن ری شهری ، طی حکمی آقای دکتر سیدعلی هاشمی ( متخصص طب اورژانس ) را به سمت معاونت درمان بیمارستان کیش منصوب کرد. در این حکم آمده است : جناب آقای دکتر سید علی هاشمی متخصص محترم طب اورژانس با سلام واحترام نظربه توانایی علمی و تحصیلات مرتبط و تجارب ارزشمند حضرتعالی به موجب این ابلاغ به سمت«معاون درمان بیمارستان» منصوب می گردید.

اهم وظایف جنابعالی وانتظارات اینجانب به شرح زیر می باشد:

1. ارتقاء اعتماد ورضایتمندی و استقرار فرهنگ تکریم و احترام وتوجه به جایگاه ارزشمند کلیه گیرندگان سلامت بویژه کیشوندان محترم نسبت به خدمات ارائه شده

2. استقرار رویکرد پیشگیرانه سلامت محور به جای درمان محور

3. استقرار فرهنگ ایمنی بیمار در کلیه سطوح بیمارستان

4. نظارت کامل بر اجرای صحیح کلیه فرایندها و فعالیتهای درمانی بیمارستان

5. ارتقا کیفیت خدمات سلامت با محوریت ایمنی بیمارو استاندارد سازی کلیه خدمات

6. ارتقا سطح رضایتمندی کلیه پزشکان وسایر همکاران حوزه درمان

7. آموزش مستمر واثربخش ومرتبط پزشکان محترم وسایر رسته های درمانی وپاراکلینیکی

8. استقرار وبومی سازی راهنماهای طبابت بالینی(Clinical Practice Guideline)

9. استقرار وارتقاء سیستم گزارش دهی خطا(Medical Error Reporting)

10. برگزاری مستمر جلسات ژورنال کلاب وMorning Report

11. حمایت طلبی از کلیه دستگاهها وسازمانها بویژه سازمان منطقه آزاد کیش

12. ارائه گزارش ماهانه پیشرفت عملکرد معاونت درمان به ریاست بیمارستان