انتصاب خانم مرجان روحانی فر به عنوان مدیر داخلی کلینیك

  • 1402/07/05
  • 15:14:31
  • 751

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کیش دکتر امید براتی ضمن تقدیر و تشکر از خانم میمنت، طی حکمی خانم مرجان روحانی فر را به سمت مدیر داخلی کلینیک بیمارستان منصوب کرد . در این حکم آمده است : سرکار خانم مرجان روحانی فر با سلام نظر به دانش و تجارب سرکارعالی به موجب این ابلاغ بعنوان «مدیر داخلی کلینیک بیمارستان» منصوب می گردید.

اهم وظایف سرکارعالی به شرح زیر خواهد بود:

1. هماهنگی و ساماندهی دقیق ومنظم کلیه برنامه های کلینیک پزشکان بیمارستان وکلینیک امام علی (ع)

2. هماهنگی و ساماندهی نوبت دهی مجازی وحضوری بگونه ای که کمترین وقت از ارائه دهندگان وارائه گیرندگان خدمات هزینه شود

3. ارتقا سطح رضایتمندی کلیه مراجعین به بیمارستان وکلینیک امام علی (ع)

4. ارتقا سطح رضایتمندی کلیه پزشکان محترم وفراهم نمودن کلیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز ایشان

5. اجرای دستورالعملهای مرتبط با حوزه کاری

6. ارائه گزارش ماهانه پیشرفت برنامه های پیشگفت به مدیریت پرستاری بیمارستان

امیدوارم با توکل به ذات اقدس الهی همراه با تاییدات حضرت ولی عصر (عج) ،در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ودولت سیزدهم، در انجام وظائف محوله کوشا باشید.