برنامه تلویزیون

برنامه تلویزیونی آموزش، همگانی بیمارستان کیش

 
تاریخ عنوان پزشک مهمان شماره تماس
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ کم کاری تیروئید دکتر فتح آبادی -
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ حرکات اصلاحی خانم نظری -
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ فشار خون در دوران بارداری دکتر یارمحمدی -
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ تازه های کرونا ویروس دکتر بهشتی -
-