بيمه هاي طرف قرارداد

شركت هاي بيمه طرف قرارداد با بيمارستان كيش :

 

تامين اجتماعي
نيروهاي مسلح
بيمه سلامت (خدمات درماني)
ايران
آسيا
صدا و سيما
بانك تجارت
بانك ملت
بانك صادرات
بانك كشاورزي
بانك سپه
بانك رفاه
بانك صنعت ومعدن
بانك توسعه وصادرات
بانك مسكن
بانك ملي
كمك رسان sos
پدافند هوايي كيش
ايران اير (هما)
اميد
شركت نفت فلات قاره 
استوان
آتيه سازان حافظ
شركت حفاري شمال
 نيروي انتظامي
البرز
پارسيان
نوين
دي
شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي
دانا
معلم
كوثر
كارآفرين
بيمه ما
پرديس بين المللي كيش
سرمد
حافظ
وزارت اقتصاد و دارايي