دياليز

  • 1394/08/06
  • 09:28:29
  • 15605

اين بخش آمادگي سرويس دهي به بيماران مبتلا به نارسايي حاد يا مزمن كليه براي انجام همودياليز را دارد.

بخش دياليز از چهار تخت مجزا تشكيل شده است  . هر يك از تخت ها مجهز به يك دستگاه دياليز است.

بخش دياليز مجهز به RO پيشرفته براي افزايش كيفيت عالي دياليز است.

اين بخش علاوه بر ارائه خدمات دياليز به بيماران داخل بيمارستان آمادگي كامل 24 ساعته براي ارائه خدمات دياليز به بيماران مزمن و سرپايي را دارد.