برنامه كلینیك های تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان وكلینیك امام علی(ع)
از تاریخ 1397/05/27 تا تاریخ 1397/06/02

نوجه نمایید برنامه کلینیک ها به صورت هفتگی می باشد و ابتدای هر هفته برنامه جدید جایگزین می شود
نوجه نمایید در جدول پایین حرف ک مخفف کلینیک امام علی و حرف ب مخفف بیمارستان کیش می باشد
دانلود برنامه

زنان و زايمان

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر فرشته دارابيان متخصص زنان و زايمان ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح و عصر -
دكتر سيمين شرفي متخصص زنان و زايمان ب- صبح ب- صبح ب- صبح - - - -
دكتر خاطره شهرياري متخصص زنان و زايمان ب- عصر ب- عصر ب- صبح ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح -

بيماريهاي داخلي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مصطفي نادعلي نژاد متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح
دكتر محسن نقيبي متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - -

راديولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر احمد توكلي متخصص راديولوژي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - -
دكتر رزا افتخار دادخواه متخصص راديولوژي - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

بيهوشي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سيد احمد حجازيان يزدي متخصص بيهوشي - - - - - ب- عصر -
دكتر نويد زمانيان متخصص بيهوشي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - -

روانپزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر ديانوش ثقه مجتهدي متخصص روانپزشكي - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

پزشكي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سارا تجلي دكتراي پزشكي عمومي ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح ب- عصر ب- عصر ب- صبح -
دكتر نگين ميرزائي دكتراي پزشكي عمومي ب- صبح - - - - ب- عصر ب- صبح
دكتر محمود نورشاد دكتراي پزشكي عمومي - - - - - - ب- عصر
دكتر مهران روشن ريشهري دكتراي پزشكي عمومي - ب- عصر ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- عصر ب- عصر
دكتر محمد امير مستوفيان دكتراي پزشكي عمومي ب- صبح و عصر - ب- عصر ب- عصر ب- صبح و عصر - -
دكتر فروغ بنده غياث آبادي دكتراي پزشكي عمومي - ب- صبح ب- عصر ب- صبح - ب- صبح ب- صبح

جراحي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر بيژن آريا متخصص جراحي عمومي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح

جراحي مغز واعصاب

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سعيد فارغ بال خامنه متخصص جراحي مغز واعصاب ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -

گوش،حلق و بيني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نازيلا مرزبان متخصص گوش،حلق و بيني - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - -
دكتر جابر قرشي متخصص گوش،حلق و بيني - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

كودكان و نوزادان(اطفال)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر جلال ظريف هوشيار متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - - -
دكتر فرزان فرهمند فوق تخصص كودكان و نوزادان(اطفال) - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمد امين افراسيابي متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي) ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - ب- عصر -

مامايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
طاهره محمد غريب كارشناس مامايي ب- صبح ب- صبح ب- عصر ب- صبح - ب- صبح ب- صبح
فاطمه گودرزي كارشناس مامايي ب- عصر - ب- صبح - - ب- عصر -
شيوا رادمان منش كارشناس مامايي - ب- عصر - ب- عصر ب- صبح - -

چشم پزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر رباب سرابي متخصص چشم پزشكي - ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

ارتوپدي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر علي محتشمي فوق تخصص ارتوپدي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر -

روماتولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محسن قاسم زاده سروش فوق تخصص روماتولوژي - - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح

تغذيه

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پريسا پرويزي كارشناس تغذيه ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح -

شنوايي سنجي(اديولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مينا شجاعي جشوقاني كارشناس شنوايي سنجي(اديولوژي) - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

پوست،مو و زيبايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر عارفه اسدي متخصص پوست،مو و زيبايي - - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

گوارش و كبد

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمدرضا فتاحي فوق تخصص گوارش و كبد - - - - - ب- صبح ب- صبح

قلب و عروق

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر ايرج شمسي متخصص قلب و عروق ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - - -
دكتر سودابه نجاتي متخصص قلب و عروق - - - - ب- عصر ب- عصر ب- صبح

روانشناسي باليني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مريم حق شناس كارشناس روانشناسي باليني - ب- عصر - ب- عصر - ب- عصر -
حميد فرجادپور كارشناس روانشناسي باليني - - ب- صبح - ب- صبح - -
زهرا حاج صادقي كارشناس روانشناسي باليني ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح ب- صبح و عصر ب- صبح -

طب سنتي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر فرنوش بيدويي متخصص طب سنتي - - - ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح

ارتوپدي فني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سميه ملازم الحسيني كارشناس ارتوپدي فني ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر -

ژنتيك

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نرگس ژيان عابد متخصص ژنتيك - - - - ب- صبح ب- صبح ب- صبح